19 มกราคม 2562 กรมควบคุมมลพิษคาด 19-20 ม.ค.นี้ เมืองกรุงฯ อากาศปิด เจอฝุ่น PM 2.5 เพิ่ม

ที่มา: https://www.sanook.com/news/7649434/

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวถึงสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ปริมาณ PM 2.5 มีแนวโน้มลดลง ส่วนข้อกังวลของหลายฝ่ายที่ต้องการให้กรุงเทพฯ เป็นเขตควบคุมมลพิษนั้น มองว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินมาตรการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเข้มงวด เช่น เพิ่มจุดตรวจควันดำจากรถยนต์ที่จะเข้ามาในพื้นที่เมืองจากเดิม 12 จุดเป็น 20 จุดเพื่อไม่ให้รถควันดำเข้ามาในพื้นที่ชั้นใน การทำฝนเทียมที่มีการขึ้นบินทุกวัน และกระทรวงคมนาคมสั่งให้เร่งคืนผิวจราจรบริเวณที่ก่อสร้างรถไฟฟ้า เพื่อลดการจราจรติดขัดซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญทำให้ PM 2.5 เพิ่มขึ้น“หลังทำฝนเทียม เมื่อวันที่ 15 มกราคม พบว่าฝุ่นละอองขนาดเล็กลดลงเกือบทุกจุด แต่อยากให้ลดลงมากกว่านี้” ส่วนข้อเสนอให้ปรับมาตรฐานการตรวจวัด PM 2.5 จากที่ไทยกำหนดค่ามาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) เป็นมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (25 มกค./ลบ.บ.) จะต้องรอให้ผู้ประกอบการน้ำมันมีความพร้อมเพื่อปรับเปลี่ยนสู่ค่ามาตรฐาน ยูโร 5 เบื้องต้นรัฐบาลได้เรียกผู้ประกอบการเข้ามาหารือ พบว่ามีผลกระทบหลายหมื่นล้านบาท และขอเวลาในการปรับตัว 4-5 ปี แต่ตนขอให้ลดระยะเวลาเหลือ 2-3 ปีอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ คาดการณ์ว่า วันที่ 19-20 มกราคมนี้ สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา ที่ระบุว่าช่วงเวลาดังกล่าวจะมีความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมและอาจทำให้สภาพอากาศปิด แต่มั่้นใจว่าหากดำเนินมาตรการอย่างเข้มงวดจะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้น สำหรับสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ของวันที่ 19 ม.ค.62 จากสภาพอุตุนิยมวิทยาที่อากาศในช่วงเช้า อากาศลอยตัวได้ดี ความเร็วลม 10 – 30 กม./ชม. มีเมฆมากบางพื้นที่ ไม่มีฝน ส่งผลทำให้สถานการณ์ PM2.5 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในวันนี้ 19 มกราคม 2562 คุณภาพอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับ ‘ดี’ ปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง พื้นที่ริมถนน คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเกินมาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) 2 พื้นที่ สาเหตุมาจากการจราจร พื้นที่ทั่วไป (ห่างจากริมถนนสายหลัก) คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเกินมาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) 1 พื้นที่ คาดการณ์ว่าคุณภาพอากาศในวันพรุ่งนี้ (20ม.ค.) จะอยู่ในระดับ “ปานกลาง” ถึง “เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ” ในบางพื้นที่ และจากแบบจำลองการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา พื้นที่ กทม. ในวันที่ 20 มกราคม 2562 อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ทำให้เกิด Inversion หรือสภาวะอากาศปิด ทำให้ฝุ่นละอองอาจเพิ่มขึ้นได้ คพ. ได้ประสานงานกับ กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง กทม. บก.จร. ขนส่ง กองทัพฯ กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงคมนาคม และผวจ.ปริมณฑล ทั้ง 5 จังหวัด ดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM 2.5 อย่างต่อเนื่อง เช่น บก.จร. เพิ่มจำนวนจุดตรวจวัดรถยนต์ควันดำเป็น 20 จุด กทม. กวาดล้างถนนอย่างเข้มงวดทุกวัน พร้อมทั้งจัดอุปกรณ์ฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง เร่งคืนพื้นที่ผิวจราจร ลดค่าบริการพื้นที่จอดแล้วจร ลดฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง เพื่อดำเนินการลดปริมาณ
ฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่อง